منو دسترسی
ّبسکتبال

کمپ تخصصی بسکتبال

 بهترین خودت رو بساز ...

باشگاه ستارگان برفی برای چهارمین دوره متوالی در تابستان 1400 اقدام به برگزاری کمپ تخصصی بسکتبال زیر نظر مربیان مجرب نمود. 


سابقه باشگاه ستارگان در برگزاری تورنمت های بسکتبال

باشگاه ستارگان تاکنون 6 ایونت بسکتبال برگزار کرده است.

ایونت سه به سه

لینک فیبا


تمرینات و حرکات مورد آموزش

در این کمپ بیش از 30 ساعت آموزش به شرکت کنندگان ارائه شد و به صورت روزانه روی توسعه فردی و پایه ای افراد و تاکتیک های مسابقه تمرکز شد. رقابت روزانه در مقابل بازیکنان دیگری در رده سنی و سطح بازی مشابه برنامه ریزی شده بود. هر شرکت کننده در حداقل نصف هر مسابقه بازی کرد. علاوه بر این، 19 آموزش تئوری فردی و گروهی با توجه به سطح مهارت بازیکن در طی جلسات هفتگی آموزش داده شد. تکرار و تمرین بخش بزرگ هر درسی است.  ما برای هر هشت بازیکن یک مربی در نظر گرفتیم تا مطمئن شویم که هر شرکت کننده هفته عالی بسکتبالی را گذرانده است.


گواهینامه ها و گزارش پیشرفت

در پایان دوره یک گزارش ارزیابی فردی توسط مربیان تهیه و ارائه گردید.


تاریخ برگزاری

تابستان 1400


رده سنی

کمپ برای دختران و پسران به صورت جداگانه و در هر دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان برگزار گردید.


محل اقامت

شرکت کنندگان در این کمپ از خدمات فول برد اقامت در هتل گردشگری چهار ستاره دیزین و پذیرایی در طول دوره برخوردار شدند.


پیش ثبت نام
افزودن ماژول جدید
0%