منو دسترسی
مربیان ما

مربیان همکار ما

در این بخش می توانید با سوابق و رزومه مربیان باشگاه آشنا شوید

1400/06/13 در ساعت 12:00:00

امیر حسین آقاحسین شیرازی

مربی فیتنس

ادامه مطلب
امیر حسین آقاحسین شیرازی
1400/06/13 در ساعت 12:00:00

سولماز ابولقاسمیان

دکتری تربیت بدنی

ادامه مطلب
سولماز ابولقاسمیان
1400/06/12 در ساعت 12:00:00

صالح جمشیدی

مربی اسکیت و ورزشهای خیابانی

ادامه مطلب
صالح جمشیدی
افزودن ماژول جدید
0%