منو دسترسی

ایونت چهارشنبه سوری

1402/06/07 در ساعت 17:32:49

چهارشنبه سوری را در کنار هم در باشگاه ستارگان برفی جشن گرفتیم...

ایونت چهارشنبه سوری

باشگاه ستارگان برفی در چهارشنبه سوری ایونت ویژه برگزار کرد . در این ایونت چه اتفاقی افتاد؟ مسافران از خدمات و پکیج چهارشنبه سوری ما استفاده کردند :

دیجی و آتش بازی

پریدن از روی آتش

پذیرایی ویژه چهارشنبه سوری

برف بازی

بازی مافیا

نظر جدید
0%

سبد خرید